Paziņojums ārstniecības iestādēm un aptiekām Latvijā

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BERLIN-CHEMIE/MENARINI BALTIC" kā zāļu izplatītājam ir saistoši normatīvie akti attiecībā uz zāļu reklamēšanu, tostarp 2011.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”.

MK noteikumi Nr.378 citastarp nosaka prasības attiecībā uz sabiedrībai paredzēto zāļu reklāmu. Atbilstoši šo noteikumu 11.1.punktam recepšu zāļu reklāma sabiedrībai ir aizliegta.

Vienlaikus, Berlin-Chemie/Menarini sadarbības partneriem ir saistošs trešo pušu rīcības kodekss (pieejams - https://www.berlin-chemie.lv/lv-lv/Atbild%C4%ABba/Uzved%C4%ABbas-kodekss).

Berlin-Chemie/Menarini darbības pamatā ir integritāte un ētika un mēs ar lielu rūpību izturamies pret normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem. Mūsu darbības atbilstības nodrošināšana normatīvo aktu prasībām ir mūsu augstākā prioritāte, tomēr, cilvēcisku kļūdu rezultātā, var gadīties situācijas, kurās nepieciešama sadarbība starp zāļu ražotāju/izplatītāju un ārstniecības iestādēm un aptiekām, lai identificētu un savlaicīgi novērstu neatbilstības attiecībā uz zāļu reklamēšanu.

Tādēļ Berlin-Chemie/Menarini lūdz visas ārstniecības iestādes un aptiekas, kas Latvijā sadarbojas vai ir vēsturiski sadarbojušās ar Berlin-Chemie/Menarini, veikt iekšējās pārbaudes, lai identificētu vai to rīcībā nav Berlin-Chemie/Menarini reklāmas materiāli, kas varētu saturēt recepšu zāļu reklāmu un nekavējoties informēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "BERLIN-CHEMIE/MENARINI BALTIC" par šādiem priekšmetiem, lai mēs varētu organizēt to izņemšanu no publiskās telpas.

Informāciju lūgums nosūtīt uz e-pastu:  
lv@berlin-chemie.com
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties zvanot: 67103210

Turpmāki temati