MENARINI grupas uzvedības kodekss

Mūsu darbības pamats ir integritāte un ētika.

MENARINI grupas uzvedības kodeksā  izklāstītas vērtības, kas veicina un ir pamats mūsu grupas darbam. Darbojoties MENARINI grupas vai tās tieša vai netieša meitas uzņēmuma interesēs, nekādā gadījumā nedrīkst rīkoties pretrunā ar šajā Uzvedības kodeksā noteiktajiem principiem.

Uzskatām, ka mūsu spēka avots un pieaugošo  panākumu atslēga ir tas, ka it visas mūsu darbības pamatā ir integritāte un ētika.

Šis kodekss nav tikai vārdi uz papīra lapas, bet gan tiešas, konkrētas vadlīnijas direktoru, vadītāju un darbinieku rīcības iedvesmošanai Itālijā un ārvalstīs, kā arī apņemšanās veidot kolektīvu, kas rīkojas apzināti, ņemot vērā iesaistīto pušu intereses.

MENARINI grupas uzvedības kodekss attiecas uz visiem grupas uzņēmumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Download

MENARINI grupas uzvedības kodekss
MENARINI vispārīgais trešo pušu rīcības kodekss

Turpmāki temati