Ķīmija

Ķīmiski analītiska jaunu aktīvo vielu izstrāde

Ķīmijas nodaļa ir iesaistīta novatorisku aktīvo vielu izstrādes projektos. Tie ietver attiecīgo vielu un to metabolītu sintēzi, to fizikāli ķīmisko raksturošanu un vajadzīgo datu noteikšanu attiecībā uz zāļu drošību.

Šos dažādos pienākumus veic speciālisti, kas strādā sintēzes, vielu raksturošanas un biofarmācijas grupās.

Sintēzes grupa ir atbildīga par vielu paraugu nodrošinājumu testēšanai pirmsklīniskā fāzē, organiskās ķīmijas metožu un modernāko attīrīšanas tehnoloģiju analītisku pilnveidošanu.

Vielu raksturošanas grupa ir iesaistīta jaunu aktīvo vielu zinātniskā aprakstīšanā. Tā koncentrējas uz vielu autentiskumu, tīrību, sastāvu un fizikāli ķīmiskajām īpašībām, savā darbā izmantojot vismodernākās analītiskās tehnoloģijas.

Biofarmācijas grupa ir atbildīga par bioloģisko materiālu analītisku testēšanu jaunu aktīvo vielu toksikoloģiskās pārbaudes vajadzībām.


MEKLĒT