Left menu

Konfidencialitātes politika

Ievads

SIA "Berlin-Chemie/Menarini Baltic" (“Sabiedrība”) ļoti nopietni izturas pret lietotāja konfidencialitāti un apņemas to ievērot, cik labi vien iespējams. Kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni www.berlin-chemie.lv (“Tīmekļa vietne” vai “Vietne”) vai pieprasāt Vietnē pieejamos pakalpojumus, Sabiedrība var apstrādāt jūsu personas datus. Šī Konfidencialitātes politika ("Konfidencialitātes politika") iezīmē Sabiedrības darbību, jūsu personas datus apstrādājot tās Tīmekļa vietnē, kā arī Sabiedrības šajā sakarā uzņemtās saistības.

It visur, kur to pieprasa Latvijas Republikas 2000. gada 23. marta "Fizisko personu datu aizsardzības likums" ("Datu aizsardzības likums") ar grozījumiem, pirms jūsu datu apstrādes tam tiks prasīta jūsu piekrišana.

Ja sniedzat personas datus par kādu trešo personu, jums iepriekš jāpārliecinās, lai nodrošinātu, ka šādu datu atklāšana Sabiedrībai (un to turpmāka apstrāde mērķiem, kādi norādīti attiecīgajā paziņojumā par privāto informāciju) atbilst Datu aizsardzības likumam, kā arī citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem: piemēram, personas datus par trešajām personām jūs drīkstat sniegt tikai pēc tam, kad tās esat attiecīgi informējis un saņēmis konkrētu piekrišanu.

Datu pārzinis

Datu pārzinis ir SIA "Berlin-Chemie/Menarini Baltic", Bauskas ielā 58 a 605. kabinets, Rīga, LV 1004.

Kādi dati tiek apstrādāti

Kad apmeklējat Tīmekļa vietni, parasti jūsu personas dati netiek vākti un apstrādāti, izņemot "navigācijas datus" un sīkdatnes, kā paskaidrots tālāk. Papildus jūs varat brīvprātīgi sniegt savus personas datus Sabiedrībai vai nu tad, kad notiek jūsu mijiedarbība ar kādām no Tīmekļa vietnes funkcijām, vai kad pieprasāt atsevišķus Vietnē pieejamus pakalpojumus.

Navigācijas dati un sīkdatnes

Tīmekļa vietnē jūsu personas datu apstrāde aprobežojas ar tā sauktajiem navigācijas datiem, t.i., datiem, kas tiek pārraidīti uz tīmekļa vietni, jo nepieciešami Tīmekļa vietnes pārvaldīšanai paredzētu datorizēto sistēmu darbībai, kā arī interneta komunikācijas protokolu vajadzībām. Piemēram, tās ir Tīmekļa vietnes apmeklēšanai izmantotā datora IP adreses vai domēnu nosaukumi, kā arī citi parametri, kas saistīti ar Tīmekļa vietnes savienojumam izmantoto operētājsistēmu. Šādus un arī citus datus (piemēram, Tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits un tajā pavadītais laiks) Sabiedrība vāc anonīmi un tīri statistiskos nolūkos, lai sekotu līdzi Tīmekļa vietnes darbībai un uzlabotu tās efektivitāti. Šādi dati netiek vākti, lai tos saistītu ar citu informāciju par Vietnes lietotājiem, vai lai jūs būtu iespējams identificēt; taču šo datu rakstura dēļ informācija, to apstrādājot un saistot ar citiem datiem, kas ir trešo personu rīcībā, varētu padarītu jūsu identificēšanu iespējamu. Šī iemesla dēļ navigācijas dati tūlīt pēc to apstrādes tiek padarīti neidentificējami, un tos var atgūt tikai Sabiedrība, lai konstatētu atbildību par datornoziegumiem, kas izdarīti, lai kaitētu Tīmekļa vietnei, vai izdarīti, izmantojot Tīmekļa vietni. Neraugoties uz teikto, minētie navigācijas dati tiek glabāti ierobežotu laika periodu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot Vietni, jūsu piekrītat sīkdatņu izmantošanai, kā aprakstīts Konfidencialitātes politikā.

Sīkdatnes ir neliela apjoma faili, kas tiek saglabāti uz cietā diska. Vietnē tiek izmantotas tā sauktās sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes.

Sesijas sīkdatnes ir informācijas pagaidu virknes, ko izmanto, lai atvieglotu Vietnes lietošanu, iekšējās drošības nolūkiem un sistēmas administrēšanas vajadzībām. Vietnē izmantotās sīkdatnes informāciju par lietotājiem nesatur; šādas sīkdatnes tiek saglabātas pagaidu režīmā un, tiklīdz aizverat pārlūku, uzreiz tiek dzēstas.

Pastāvīgās sīkdatnes var saglabāties atšķirīgu laika periodu (no vienas stundas līdz vienam gadam). Šāda veida sīkdatnes Sabiedrība izmanto tikai tādēļ, lai saglabātu lietotāja izvēlēto valodu, un lai nosūtītu statistikas informāciju Google Analytics sistēmai, kas Sabiedrībai dod iespēju statistikas nolūkos analizēt Tīmekļa vietnes apmeklējumus. Sīkdatnes tiek izmantotas tīri statistiskos nolūkos, tādēļ informācija tiek vākta apkopotā veidā. Izmantojot sīkdatņu pāri (proti, pastāvīgo sīkdatni un sesijas sīkdatni, kura tiek dzēsta, kolīdz lietotājs aizver pārlūku), Google Analytics saglabā arī laika zīmogu par Tīmekļa vietnes apmeklējuma sākumu un beigu laiku.

Vietnē izmantotās sīkdatnes informāciju par Vietnes lietotājiem nevāc; tomēr, izmainot sava pārlūka iestatījumus, jums ir iespēja nolemt sīkdatnes atspējot.

Vairumam pārlūku uz rīku joslas ir sadaļa “Palīdzība”, kur parādīts, kā izvairīties no sīkdatnēm, tīmekļa "bākām" un citām izsekošanas tehnoloģijām, kā arī, kā no pārlūka iegūt informāciju par šādu tehnoloģiju klātbūtni un to atspējošanu.

Taču sīkdatņu atspējošana var pasliktināt Vietnes izmantošanas iespējas, un var jums liegt iespēju visā pilnībā izmantot Vietnes piedāvātās funkcijas un pakalpojumus.

Sabiedrība nepiekļūst un nekontrolē sīkdatnes, tīmekļa "bākas" un citas izsekošanas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas trešo personu tīmekļa vietnēs, kuras jums var būt pieejamas no Tīmekļa vietnes; Sabiedrība arī nepiekļūst un nekontrolē minētajās tīmekļa vietnēs publicēto vai no tām iegūto saturu vai dokumentus; Sabiedrība arī nepiekļūst un nekontrolē jūsu personas datu apstrādes paņēmienus, par ko Sabiedrība nepārprotami neuzņemas nekādu atbildību. Lai uzzinātu par jūsu personas datu apstrādes nosacījumiem, jums jāpārliecinās par trešo personu tīmekļa vietņu konfidencialitātes politiku, kurām piekļūstat no Vietnes. Jums ir saprotams, ka šī Konfidencialitātes politika attiecas tikai uz iepriekš definēto Tīmekļa vietni.

Personas datu paturēšana un glabāšana

Personas dati tiek paturēti un apstrādāti Sabiedrībai piederošajās datorizētajās sistēmās, ko pārvalda vai nu pati Sabiedrība, vai trešās personas, kas nodrošina tehniskos pakalpojumus; sīkāka informācija atrodama sadaļā “Pieeja datiem” tālāk tekstā. Datus apstrādā tikai augsti kvalificēts personāls, tai skaitā personāls, kas nozīmēts darbības nodrošināšanai ārkārtas gadījumos.

Datu apstrādes mērķi un metodes

Sabiedrība jūsu personas datus var apstrādāt šādiem mērķiem: lai pārvaldītu jūsu paziņojumus (tai skaitā zāļu blakusparādību uzraudzības ziņojumus), informācijas pieprasījumus utt.

Gan papīra, gan elektroniskā veidā jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumu un atbilstoši datu drošības un konfidencialitātes prasībām, ko paredz datu apstrādes godprātības un tiesiskuma principi.

Dati tiek paturētu tieši tik ilgu laiku, cik nepieciešams to konkrēto mērķu sasniegšanai, kādai tiek tikuši vākti.

Personas datu drošība un kvalitāte

Sabiedrība apņemas aizsargāt jūsu personas datu drošību un pildīt Personas datu aizsardzības likumā un citos attiecīgajos noteikumos noteiktās drošības prasības, lai novērstu datu pazaudēšanu, to pretlikumīgu vai neatļautu izmantošanu vai nesankcionētu piekļuvi šādiem datiem.

Lai novērstu datu izmainīšanu, pazaudēšanu vai pasargātu no nesankcionētas piekļuves, Sabiedrība ieviesusi atbilstošus tehniska rakstura pasākumus, tādus kā, neskaitāmas modernizētas drošības tehnoloģijas un procedūras: jūsu personas dati tiek glabāti serveros, kas atrodas ierobežotas pieejamības telpās, kuras pakļautas kontrolei. Turklāt Sabiedrības lietotās informācijas sistēmas un datorprogrammas ir ar tādiem uzstādījumiem, lai personas datus un/vai personu identificējošus datus izmantotu iespējami mazāk. Dati tiek apstrādāt tikai stingri noteiktā nepieciešamajā apjomā un vienīgi tādēļ, lai sasniegtu to konkrēto mērķi, kādam tie tikuši vākti. Jūs varat palīdzēt Sabiedrībai aktualizēt savus personas datus un/vai nodrošināt, lai tie būtu pareizi, paziņojot mums jebkādu informāciju par jūsu adresi, kvalifikāciju, kontaktinformāciju utt.

Pieeja datiem

Jūsu dati būs pieejami tikai personālam, kas Sabiedrībā atbild par datu apstrādi. Sakarā ar savu pienākumu pildīšanu šādam personālam var būt nepieciešams apstrādāt šādus datus, lai izpildītu jūsu pieprasījumus. Dati var tikt izpausti citiem Sabiedrības darbiniekiem, kā arī citu Menarini koncerna sabiedrību darbiniekiem, tai skaitā A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, jau iepriekš minētajiem mērķiem un/vai administratīviem mērķiem.

Neietekmējot iepriekšējā rindkopā teikto, jūsu personas dati netiks darīti zināmi trešajām personām – ne fiziskām, ne juridiskām –, un arī netiks izplatīti nekādā citādā veidā vai formā.

Personas datu sniegšana

Dati, kas atzīmēti ar zvaigznīti [*], Sabiedrībai nepieciešami, lai apstrādātu caur Vietni saņemtos pieprasījumus (piemēram, lūgumus sniegt informāciju un/vai materiālus), vai lai ar jums sazinātos, sekojot līdzi jūsu lūgumu apmierināšanai. Ja atsakāties šādus datus sniegt, Sabiedrībai nebūs iespējams nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus. Tādu datu sniegšana, kuri nav atzīmēti ar zvaigznīti, ir pēc izvēles: ja tos atsakāties sniegt, tas neko neietekmēs.

Tiesību izmantošana

Jūs jebkurā laikā varat izmantot savas Datu aizsardzības likumā paredzētās tiesības, tai skaitā tiesības saņemt apstiprinājumu par to, ka Sabiedrībai ir jūsu personas dati, tiesības pārbaudīt jūsu datu saturu, avotu un precizitāti, un/vai pieprasīt datu aktualizēšanu, dzēšanu un/vai deindentificēšanu, ja tie tiek pretlikumīgi apstrādāti, kā arī tiesības pārtraukt šādu datu apstrādi jebkādu likumīgu iemeslu dēļ.

Jūs jebkurā laikā varat vērsties pie Datu pārziņa pa e-pastu ( Sazinieties ar mums ) vai rakstot uz adresi: SIA "Berlin-Chemie/Menarini Baltic", Bauskas ielā 58a 605. kabinets, Rīga, LV-1004.), lai iegūtu informāciju par Sabiedrības veikto jūsu personas datu apstrādi un izmantotu Personas datu aizsardzības likumā paredzētās tiesības, kā arī lai saņemtu aktualizētu tādu personu sarakstu, kurām ir pieejami jūsu dati.


MEKLĒT